Jak organizować imprezy firmowe

Wypadek podczas imprezy integracyjnej – jak jest kwalifikowany?

Przez Agencja eventowa październik 8, 2019
wypadek podczas wyjazdu integracyjnego firmowego klasyfikacja

Wypadek podczas wyjazdu integracyjnego lub podczas imprezy może się zdarzyć nawet przy perfekcyjnej organizacji. Takie zdarzenia bywają skutkiem nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, lekkomyślności uczestników, awarii sprzętu – możliwości jest wiele. Czy wypadek podczas imprezy integracyjnej może być uznany za wypadek przy pracy?

Takie rzeczy się zdarzają: potrącenie uczestnika zabawy przez kierowcę na przyhotelowym parkingu, zwichnięcie nogi podczas gier terenowych czy skaleczenie stłuczoną szklanką podczas imprezy. Jak zostanie zakwalifikowane?

Czy wypadek na imprezie integracyjnej to wypadek przy pracy?

Czy jeśli dojdzie do wypadku podczas integracji, jesteśmy zobowiązani do zrobienia w tym zakresie postępowania powypadkowego? Tak. Zdarzenie, które miało miejsce na imprezie integracyjnej, powinno zostać zakwalifikowane jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy i jednocześnie powinno być sprawdzone. Warunkiem jest to, aby osoba, która uległa wypadkowi nie była pod wpływem alkoholu. Jak wskażemy jednak w dalszej części, najrozsądniejszym wyjściem w celu zapewnienia odpowiedniej rekompensaty w razie wypadku podczas integracji, będzie wykupienie na tę okoliczność specjalnego ubezpieczenia.

Dlaczego wypadek podczas imprezy integracyjnej jest traktowany jak wypadek przy pracy?

Możemy powiedzieć, że wypadek podczas integracji zalicza się do wypadków przy pracy, gdyż nastąpił on w związku z pracą i przyczyną zewnętrzną, co wynika z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa).

Czym jest wspomniany związek z pracą wypadku podczas wyjazdu integracyjnego? Uznaje się, że zdarzenie miało związek z pracą jeśli wykonywane były czynności na rzecz pracodawcy, oraz gdy pracownik był np. w drodze do lub z pracy. Ważnym elementem jest czas, miejsce i charakter zdarzenia. Ważne jest np. to czy pracownik był w drodze na imprezę, czy wypadek nastąpił po jej oficjalnym zakończeniu, czy doszło do niego z winy pracownika, który np. wypił zbyt dużo alkoholu.

Zasadnicze pytanie: czy wyjazd integracyjny był dobrowolny?

Wypadek podczas wyjazdu integracyjnego może być traktowany na równi z wypadkiem przy pracy jeśli była to podróż służbowa. Jeśli zatem taki wyjazd był zaliczany do czasu pracy, to jak najbardziej może być uznany za wypadek podczas pracy. I tu pojawia się zasadnicze pytanie: czy dany wyjazd integracyjny był dobrowolny? Nie wszystkie wyjazdy są obowiązkowe dla pracowników, gdyż np. mogą odmówić w nich udziału. Jeśli wyjazd jest dobrowolny to znaczy, że pracownik nie był na nim w czasie pracy.

Jak uniknąć problemów z wypadkiem podczas integracji?

Pamiętajmy że wszystkie wyjazdy pracownicze – obowiązkowe są podróżami służbowymi. Dlatego też często podczas wyjazdów jest dodatkowo wykupowane ubezpieczenie na wypadek losowych zdarzeń i następstw nieszczęśliwych wypadków. My zalecamy kupno ubezpieczeń każdemu Klientowi. Pozwala to niezależnie od postępowania związanego z prawem pracy, pokryć ewentualne koszty leczenia lub rehabilitacji. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest w takiej sytuacji największą wartością.

 

Call Now Button